Роботи за събиране на оборски тор


Засмукващото устройство е робота AGV, включващ изсмукващо устройство, което абсорбира течна и твърда тор от свинефермите и я съхранява във вътрешен резервоар.