Финансиране


  • Досега успешно сме реализирали десетки европейски финансирани проекти. Всички наши клиенти, не само земеделски производители, са получили достъп до средства и са закупили оборудване за биосигурност в стопанствата си.
  • Компанията Flextim Industry предлага на своите клиенти и финансова подкрепа: ние предлагаме необходимата финансова подкрепа до получаването на невъзстановимия компонент.
  • Запознати сме с важността на постоянните грижи в животновъдните ферми, тъй като животните осигуряват приходите на фирмата.
  • Flextim Industry предоставя помощ на земеделските стопани, които искат да получат достъп до програми за финансиране, но в момента не разполагат с необходимите средства. В този смисъл предлагаме на заинтересованите земеделски стопани сумата, свързана с невъзстановимия компонент, до момента на неговото вземане чрез заявката за възстановяване. Целта ни е да облекчим финансовите ви усилия за важен период от време.
  • Пример: Ако програмата за финансиране изисква 20% собствен принос + 80% невъзстановим, при закупуване на продукти на стойност 100 000 Евро, Flextim Industry ви предлага възможността да закупите продуктите, като заплатите само 20 000 Евро (задължителната сума, наложена от програмата за финансиране), като останалите 80 000 Евро ще бъдат осигурени от нашата компания до момента на получаването им чрез искане за възстановяване на 80% от финансиращия орган. Впоследствие тази сума ще бъде прехвърлена в сметката Flextim Industry.