Пускане в експлоатация


  • Предлагаме цялостно следпродажбено обслужване, включително пускане в експлоатация и програмиране, за инсинератори, роботи за измиване, дезинфекционни врати за камиони, дезинфекционни врати с турникети за дезинфекция на персонала и много друго оборудване, предназначено за повишаване на биосигурността в свинеферми, птицеферми и други животновъдни ферми.
  • Собствен екип от сервизни и технически инженери на FLEXTIM INDUSTRY ще присъства на вашия обект, за да въведе в експлоатация закупеното оборудване.
  • Важно е да осигурите необходимите условия за въвеждане в експлоатация. В този смисъл ще получите инструкции за предварителен монтаж, в които ясно се посочва какви работи, връзки, комунални услуги ще са необходими, за да се пусне в експлоатация дадено оборудване (например бетонна площадка за инсинератори, фундамент за инсталации за миене на колела с подземен резервоар и т.н.).