Вътрешни бъркалки


Отстраняването на оборския тор от вътрешността на свинефермите и фермите за едър рогат добитък е трудно поради утаяването му. Използването на бъркалката/разбърквателя в обора позволява хомогенно извличане на отпадъци, съдържащи утайки, и оптимално използване на целия обем на канала. Функцията на бъркалката е да разчупва кората, като смесва твърдата маса с течната.

...
Смесител SI95
Подробности
...
Смесител SI95X
Подробности
...
Смесител KI125X
Подробности