Бъркалки за оборски тор


Смесителен разтвор, за да поддържате утайките от храна хомогенни и равномерно суспендирани, за да избегнете образуването на утайки. Функцията на бъркалката/разбърквателя е да разчупва кората, като смесва твърдата маса с течната и по този начин предотвратява образуването на канали във вътрешността на решетъчния под и по този начин евакуира течната маса преди твърдата.