Сепаратори


Сепарацията е първата стъпка за създаване на цялостна инсталация за третиране на утайки, одобрена от Европейския съюз, с възможност за използване както на твърдата маса (дезинфекция - компост), така и на течната маса ("капкова фертигация", "разпръсквателна фертигация", "фертигация" чрез вана/резервоар. Проектирани за максимална експлоатация както на твърди, така и на течни сепарирани маси.