Сепаратори за оборски тор


  • До 30-40% сухо вещество в твърдата маса
...
Сепаратор MS100
Подробности
...
Сепаратор MS250
Подробности
...
Сепаратор MS300
Подробности