Електрически бъркалки


Утаените хранителни вещества в различните слоеве на решетъчния под имат ясни последици при обработката на полето с минералните елементи, съдържащи се в суспензията. Правилното разбъркване прави възможно смесването на хранителните вещества и предотвратява утаяването им на дъното на резервоара, което намалява полезния му обем.

  • Бъркалки за използване без повдигане на решетките за средни натрупани маси
  • Смесители за повдигане на решетките при най-трудните случаи
...
Електрически смесител
Подробности