Мобилни сепаратори


  • Това е идеално решение, ако искате да го използвате на няколко места, когато става въпрос за количества, считани за малки през годината. Препоръчва се за фермерски асоциации, както и за близки ферми.
  • Проектирани в зависимост от обема на оборския тор, който трябва да се третира.
  • Разработени в зависимост от обема на оборския тор, който трябва да се третира.
  • Може да се добави електрически генератор.
  • Включва броячи на обеми.
  • Бързосвързващи връзки за маркучи.
  • Без ограничение на разтоварването, както от височина, така и в движение, за лесно събиране на твърди маси.
  • Може да се включи помпа или разбъркващо устройство (бъркалка).
  • Може да се включи захранваща помпа.
  • Електрически панел за управление на всички елементи.
...
Мобилен TR-KOM 1
Подробности
...
Мобилен TR-KOM 2
Подробности
...
Мобилен TR-KOM 4/300 с микрофилтриране
Подробности